Mogelijkheden van Buro Via

Buro Via
Buro Via

Buro Via
Buro Via

Buro Via
Buro Via

Buro Via
Buro Via

1/14
Buro Via inspireert, adviseert en ontwikkelt in de zorg. Dit krijgt op verschillende manieren vorm: als adviseur, beleidsontwikkelaar, of consultatief als interim GZ-psycholoog.

De Diensten Van Buro Via

Advies

Buro Via adviseert organisaties en afdelingen in de GGZ over het creëren van een positief werkklimaat. Buro Via werkt vanuit de overtuiging dat een positief werkklimaat leidt tot meer werkplezier en beter welzijn van de medewerkers, wat weer leidt tot betere kwaliteit van zorg én betere bedrijfsresultaten.

Het kan gaan over organisaties en afdelingen die opgezet worden, nog in ontwikkeling zijn of moeten herstellen van een moeilijke periode.

 

Een inspiratiebron voor Buro Via is het model van Great Place to Work, met vertrouwen als essentieel onderdeel van een positief werkklimaat. Wanneer mensen zichzelf kunnen zijn en elkaar en hun leiders vertrouwen, is de kans vele malen groter dat zij hun volle potentieel durven en willen inzetten. Het maakt dat samenwerking tussen mensen, in teams en tussen afdelingen optimaal verloopt. Er ontstaat positieve energie, innovatie en focus op de dingen die écht belangrijk zijn voor het succes van de organisatie.

 

Buro Via adviseert over hoe deze factoren meer aandacht kunnen krijgen in de organisatie of op de afdeling, ook als er beperkt tijd en geld beschikbaar is.

Neem contact met ons op voor meer informatie over onze mogelijkheden.

 
 

Beleidsontwikkeling

Vanuit een overkoepelende en analyserende blik, draagt Buro Via bij aan het ontwikkelen van inhoudelijk beleid van organisaties en afdelingen in de GGZ. Een goed omschreven en afgebakend inhoudelijk beleid, leidt tot een positief werkklimaat en betere kwaliteit van zorg.

Een afdeling met een heldere visie en goed omschreven werkwijze, geeft medewerkers duidelijkheid over wat van ze verwacht wordt. Ze zijn gemotiveerd om hier hun steentje aan bij te dragen. Er is minder ruis of afleiding door onduidelijkheid of frustraties. Er kan meer gefocust gewerkt worden, wat de kwaliteit van de behandeling en de bedrijfsresultaten ten goede komt.

Cliënten weten waar ze voor kiezen en externe partijen hebben een duidelijk beeld van de geboden behandeling. Duidelijke samenwerkingsafspraken zijn een belangrijk onderdeel hiervan. 

Neem contact met ons op voor meer informatie over onze mogelijkheden.

 

Consultatie

Vanuit Buro Via is Susanne Vlek beschikbaar als ervaren GZ-psycholoog voor het bieden van consultatie op casusniveau. Denk hierbij aan vastgelopen behandelingen, advies bij (woon)begeleiding, diagnostiek of als sparringspartner bij lopende trajecten. Ook het superviseren van psychodiagnostisch onderzoek behoort tot de mogelijkheden.

Susanne heeft brede ervaring in SGGZ, op het gebied van zorg aan de complexe doelgroep zoals FACT, verslavings- en forensische zorg, ASS en LVB. ​De manier van werken kenmerkt zich door een helicopterview met overzicht op de gehele situatie, out of the box denken en lef.

Neem contact met ons op voor meer informatie over onze mogelijkheden.