top of page

diensten van Buro Via 

Consultatie en coaching

Consultatie en coaching
 

Als ervaren GZ-psycholoog consulteer en coach ik teams en individuele zorgprofessionals in de GGZ. Door het begeleiden van cliëntbesprekingen, intervisie en teamdagen. De individuele zorgprofessional ondersteun ik op cliëntniveau of op meer persoonlijke vlakken die een rol spelen in het werk.

Op deze manier kan het team en elke zorgprofessional het beste uit zichzelf halen.

Door mijn jarenlange ervaring in verschillende organisaties en met verschillende doelgroepen, heb ik brede kennis van psychopathologie en van verschillende settingen. Zo heb ik kennis en ervaring in de forensische GGZ en de verslavingszorg, autisme spectrum problematiek, verstandelijke beperking en ernstige psychiatrische aandoeningen (FACT zorg). Ik heb ambulante en klinische ervaring, en gewerkt in de maatschappelijke opvang en begeleid en beschermd wonen.

Kortom: ik ben van vele markten thuis.

Neem contact met me op voor meer informatie over de mogelijkheden.

Beleidsontwikkeling

Beleids- en organisatieontwikkeling
 

Vanuit een overkoepelende en analytische blik, adviseer ik bij het ontwikkelen van beleid van organisaties en afdelingen in de GGZ. Een goed omschreven en afgebakend inhoudelijk beleid is onlosmakelijk verbonden met een positief werkklimaat en betere kwaliteit van zorg.

 

Ik ben ervan overtuigd dat een positief werkklimaat leidt tot meer werkplezier en beter welzijn van de medewerkers, wat weer leidt tot betere kwaliteit van zorg én betere bedrijfsresultaten. Ik adviseer over hoe deze factoren meer aandacht kunnen krijgen in de organisatie of op een afdeling, ook als er beperkt tijd en geld beschikbaar is.

Neem contact met me op voor meer informatie over de mogelijkheden.

Teksten

Tekstschrijver
 

Mijn ervaring in de GGZ en mijn passie voor schrijven, zet ik in bij het schrijven van teksten voor de sector: e-health modules, e-learning, blogs en artikelen. Met een natuurlijk taalgevoel, een scherpe blik op zinsbouw en tekst opbouw, vertaal ik inhoudelijke onderwerpen naar goed leesbare teksten. 

Neem contact met me op voor meer informatie over de mogelijkheden.

bottom of page