Over Buro Via_ 

 

Mijn naam is Susanne Vlek, GZ-psycholoog en adviseur in de GGZ.  Na ruime ervaring opgedaan te hebben in verschillende sectoren in de GGZ, richt ik me met Buro Via op beleidsontwikkeling en  het verbeteren van het werkklimaat in de GGZ.

Mijn missie is het verbeteren van het werk- én behandelklimaat in instellingen of op afdelingen in de GGZ, zodat het een leuke plek is om te werken en de kwaliteit van de geboden zorg hoog is.

Mijn ervaring en interesse voor de individuele cliënt en diens behandeltraject, zet ik graag in op consultatieve basis, om ook zo bij te dragen aan de kwaliteit van zorg. 

 Hoe Helpt Buro Via_ 

Buro Via ondersteunt organisaties en afdelingen in de GGZ bij het realiseren van een positief werkklimaat. Medewerkers ervaren meer werkplezier en een beter persoonlijk welzijn. Dit leidt weer tot betere kwaliteit van zorg én betere bedrijfsresultaten.

Vertrouwen vormt de basis voor een positief werkklimaat. Vertrouwen van een medewerker in zijn of haar leidinggevende, maar ook in collega’s. Duidelijke communicatie, transparantie, stimuleren van persoonlijke ontwikkeling en zorg dragen voor elkaar zijn factoren die hieraan bijdragen. Ook trots op het werk en het eigen team, en plezier met elkaar beleven zijn belangrijk in een positief werkklimaat.

Kleine interventies of veranderingen kunnen al een groot positief effect hebben. Buro Via inspireert leidinggevenden en behandelaren hierin, en adviseert hoe ze deze aspecten onderdeel kunnen maken van het dagelijkse werk.

Daarnaast richt Buro Via zich op inhoudelijke -  en / of beleidsontwikkeling. Vanuit de overtuiging dat heldere inhoudelijke kaders en een duidelijke koers bijdragen aan een positief werkklimaat.

 
 

 Projecten van Buro Via_ 

[ Kairos, onderdeel van Pro Persona,
  Ambulante Forensische Psychiatrie ]
Programmaleider Forensisch FACT
Verantwoordelijk voor het inhoudelijk ontwikkelplan voor de forensische FACT teams van Kairos en zorg dragen voor de uitvoering hiervan. Aandacht gaat onder andere uit naar samenwerking met ketenpartners, aansluiten bij maatschappelijke, justitiële en politieke ontwikkelingen, interne deskundigheidsbevordering d.m.v. een opleidingsplan en de organisatiecultuur.
Regiebehandelaar Forensisch FACT Arnhem

Eindverantwoordelijk voor behandeltrajecten. Uitvoerend behandelaar, o.a. CGT en EMDR.

[ Altrecht,
  Afdeling Autisme Volwassenen ]
Teamprofessional
Inhoudelijk sturing geven aan het team en teamontwikkeling
begeleiden.

Regiebehandelaar
Eindverantwoordelijk voor behandeltrajecten. Uitvoerend behandelaar, o.a. CGT en EMDR. Supervisor psychodiagnostiek. Werkbegeleiding GZ-psycholoog i.o.
[ Omnizorg, onderdeel van Tactus Verslavingszorg,

  Dak- en Thuislozenopvang, begeleid wonen incl. behandeltraject ]

Regiebehandelaar
Vanuit rol als regiebehandelaar, het coachen van begeleiders. Daarnaast adviserend aan management, ten aanzien van verbeteren de behandelplancyclus, het behandelklimaat en aandachtspunten in de aansturing en begeleiding van de medewerkers.
[ Tactus Verslavingszorg,

  Polikliniek Harderwijk ]

Regiebehandelaar
Vanuit rol als regiebehandelaar, bijdragen een teamopbouw en behandelinhoudelijke ontwikkeling. Opzetten werkwijze voor patiënten met een forensische titel en trainen van medewerkers hierin.
Eindverantwoordelijk voor behandeltrajecten. Uitvoerend behandelaar, o.a. CGT, EMDR en psychodiagnostisch onderzoek. 
Buro Via Logo
  • Buro Via op LinkedIn

© 2020 door Buro Via. Ontworpen door PlacesAndPrices