Over Buro Via_ 

 
S2651.jpg

Mijn naam is Susanne Vlek, GZ-psycholoog en adviseur in de GGZ.  Na ruime ervaring opgedaan te hebben in verschillende sectoren in de GGZ, richt ik me met Buro Via op beleidsontwikkeling en  het verbeteren van het werkklimaat in de GGZ.

Ik draag graag bij aan een positief werk- én behandelklimaat in instellingen of op afdelingen in de GGZ, zodat het een leuke plek is om te werken en de kwaliteit van de geboden zorg hoog is.

Mijn ervaring en interesse voor de individuele cliënt en diens behandeltraject, zet ik graag in op consultatieve basis, om ook zo bij te dragen aan de kwaliteit van zorg. Ook het coachen van teams of medewerkers behoort tot de mogelijkheden. 

 Hoe Helpt Buro Via_ 

Buro Via Logo

Buro Via ondersteunt organisaties en afdelingen in de GGZ bij het realiseren van een positief werkklimaat. Medewerkers ervaren meer werkplezier en een beter persoonlijk welzijn. Dit leidt weer tot betere kwaliteit van zorg én betere bedrijfsresultaten.

Vertrouwen vormt de basis voor een positief werkklimaat. Vertrouwen van een medewerker in zijn of haar leidinggevende, maar ook in collega’s. Duidelijke communicatie, transparantie, stimuleren van persoonlijke ontwikkeling en zorg dragen voor elkaar zijn factoren die hieraan bijdragen. Ook trots op het werk en het eigen team, en plezier met elkaar beleven zijn belangrijk in een positief werkklimaat.

Kleine interventies of veranderingen kunnen al een groot positief effect hebben. Buro Via inspireert leidinggevenden en behandelaren hierin, en adviseert hoe ze deze aspecten onderdeel kunnen maken van het dagelijkse werk.

Daarnaast richt Buro Via zich op inhoudelijke -  en / of beleidsontwikkeling. Vanuit de overtuiging dat heldere inhoudelijke kaders en een duidelijke koers bijdragen aan een positief werkklimaat.

 
 

 Projecten van Buro Via_ 

[ Intensieve BehandelKliniek, Zutphen]
GZ-psycholoog
In samenwerking met masterpsycholoog en klinisch neuropsycholoog uitvoeren van neuropsychologisch onderzoek, inclusief verslaglegging en terugkoppeling.
Tactus Verslavingszorg
[ LeunZorg, Begeleid zelfstandig wonen ]
Gedragsdeskundige
Als gedragsdeskundige het adviseren aan, en coachen van, begeleiders. Verzorgen van intervisie en deskundigheidsbevordering. Adviserend aan directie.
Logo Pompe.png
[ FPA Kompas, onderdeel van de Pompestichting ]
Waarnemend programmaleider
Inhoudelijk leidinggevende, in duale leiding met zorgmanager.
Regiebehandelaar

[ Kairos, onderdeel van De Pompestichting,
Ambulante Forensische Psychiatrie ]
Programmaleider Forensisch FACT
Verantwoordelijk voor het inhoudelijk ontwikkelplan voor de forensische FACT teams van Kairos en zorg dragen voor de uitvoering hiervan. Aandacht gaat onder andere uit naar samenwerking met ketenpartners, aansluiten bij maatschappelijke, justitiële en politieke ontwikkelingen, interne deskundigheidsbevordering d.m.v. een opleidingsplan en de organisatiecultuur.
Regiebehandelaar Forensisch FACT Arnhem
Logo Pompe.png
[ Altrecht,
Afdeling Autisme Volwassenen ]
Teamprofessional
Inhoudelijk sturing geven aan het team en teamontwikkeling
begeleiden.

Regiebehandelaar
Altrecht
[ Behandekliniek Nijmegen, onderdeel van De Pompestichting ]
Behandelcoördinator
Start en opbouw nieuwe tbs-afdeling, samen met zorgmanager. Gericht op de opname van patiënten met een tbs-titel, zonder verblijfsstatus in Nederland.
Logo Pompe.png